קול דודי
מילים מן המקורות
מילות השיר
קול דודי, קול דודי 
קול דודי הנה זה בא! 
קול דודי, קול דודי 
קול דודי הנה זה בא 

מקפץ על ההרים 
מדלג על הגבעות 
מקפץ על ההרים 
מדלג על הגבעות.
תווים\מילים